Buzi-e vagy? - Önmeghatározási kísérletek margójára

Öndefinícióként szűk körben használt. Öndefinícióként eléggé leszűkül azoknak a szituációknak a köre, ahol használják. Az utóbbi időben talán bővül: hála Istennek, mondom én. Főleg online hackelésekhez kötődik.

Pár tetszőleges adalékot szórnék még be ide, hogy legyen miről gondolkozni az elkövetkezendő több mint egy hétben, (valamint életünk fennmaradó részében).

A Wikipédia ezt írja róla:

A buzi szó (amely a XX. század első felében elterjedt buzeráns-ból rövidült le) elsősorban vulgáris, becsmérlő jellegű. Ennek ellenére egyes melegaktivisták is használják, épp azért, hogy a szó tabu jellegét megszüntessék, tompítsák a szó élét, ezáltal a fogalmat is elfogadottabbá tegyék (mint ahogy a német schwul szó is becsmérlésből lett semleges szóvá). Ettől függetlenül a buzi szó továbbra is sokak számára bántó; bár ez mindenekelőtt a beszélő szándékától függ. Ellenséges felhanggal a meleg és a homoszexuális szavak is lehetnek bántóak, másfelől egy meghitt, közvetlen viszonyban a buzi szó is lehet szeretetteljes. Kívülállóknak mindenesetre nem ajánlható, csupán az érintettek használhatják saját csoportjukra a sértés veszélye nélkül.

Advertisement

Érdemes lenne átrágni ezt a wiki-definíciót, különös tekintettel az utolsó mondatra. Hogyan tovább píszí, hogyan tovább csoportok képzése?

A LIFT-es workshopomon elég érdekes – persze egyáltalán nem reprezentatív – eredmények születtek ebben a témában.

Illustration for article titled Buzi-e vagy? - Önmeghatározási kísérletek margójára
Advertisement

És az asszociációs skála:

Illustration for article titled Buzi-e vagy? - Önmeghatározási kísérletek margójára
Advertisement

forrás és másik forrás

Folyt. köv.: IRL

Share This Story

Get our newsletter